Về chúng tôi

Foodzyms is an innovative enterprise that manufactures food additives for the bakery industry, varying from enzymes, improvers, and other baking ingredients.

Chúng tôi có một đội ngũ đẳng cấp quốc tế của các chuyên gia ứng dụng để cung cấp các giải pháp cho một tiệm bánh với các sản phẩm Foodzymes ™ khắp nơi trên thế giới. sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn BP, USP và EP, và được chứng nhận với Kosher, Halal, và giấy chứng nhận toàn cầu khác.

Là thành viên của Công ty Cổ phần Quốc tế Foodchem, chúng tôi có một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp mà có thể cung cấp chất lượng dịch vụ về vận chuyển và tùy biến. Chúng tôi đã được thúc đẩy bởi niềm đam mê của chúng tôi để tạo ra con người thực phẩm tình yêu. Bởi vì chúng ta là những người ăn. Nó không phải chỉ là những gì chúng tôi làm. Đó là những gì chúng ta yêu thương. chuyên môn kỹ thuật sâu sắc và niềm đam mê lái xe sự đổi mới và sáng tạo phát triển mạnh trong kinh doanh của chúng tôi.